Gedane arbeid,
het resultaat mag er zijn

Consortium Grensmaas - project Born
De uitvoering van het project Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren wordt aangepast. Een efficiëntere aanpak en kostenbesparingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de doelstellingen hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling niet gehaald worden. Naast de uitvoeringsaanpassing betaalt de Rijksoverheid aan Consortium Grensmaas de vorderingen die nodig zijn voor de aangescherpte eisen voor kadeverhogingen.

Consortium Grensmaas - project Itteren
Consortium Grensmaas blijft bijna drie jaar langer in Itteren dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat heeft vooral te maken met het besluit om het zand en grind uit Geulle aan de Maas in Itteren te verwerken en te transporteren via de werkhaven in Itteren. Maar die extra tijd is ook nodig om de vertraging van de grindwinning in Itteren op te vangen en een nieuwe recreatievijver aan te leggen aan de zuidrand van het dorp. De werkzaamheden in Itteren spelen zich af rond de historische hoeve Hartelstein. Dat terrein verandert in een fraai natuurgebied met Hartelstein als recreatieve uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten. Van september 2017 tot het najaar van 2018 is het Consortium nog aan de slag met de aanleg van het passeervak-zuid ter hoogte van de werkhaven die in 2007 werd aangelegd voor de uitvoering van het project Grensmaas.

Consortium Grensmaas - project Bosscherveld Maastricht
De locatie Bosscherveld, ten noorden van de Noorderbrug in Maastricht, is vanaf februari 2008 deels afgegraven. De werkzaamheden zijn in overleg met de overheid in 2010 stilgelegd met het oog op de stagnerende grindafzet. De uitvoering in Bosscherveld is in september 2016 weer opgestart. Na de delfstoffenwinning , ontstaat er een waterpark met geulen, eilandjes en wandel- en fietspaden, dat deel uitmaakt van de groengordels in- en rond de stad. In 2019 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Inclusief een uitbreiding van de grindwinning met drie hectare.
Gemeente Maastricht - zout strooien

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente Maastricht probeert deze situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuwschuivers. De gemeente strooit eerst de busroutes, belangrijke doorgaande fietspaden en grotere doorgaande wegen en bruggen. Daarna worden de straten van de wijken en speciaal de toegangen bij verzorgingshuizen en bejaardencentra verzorgd.