Gedane arbeid,
het resultaat mag er zijn

Consortium Grensmaas - project Born
De uitvoering van het project Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren wordt aangepast. Een efficiëntere aanpak en kostenbesparingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat de doelstellingen hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling niet gehaald worden. Naast de uitvoeringsaanpassing betaalt de Rijksoverheid aan Consortium Grensmaas de vorderingen die nodig zijn voor de aangescherpte eisen voor kadeverhogingen.
Consortium Grensmaas - project Bosscherveld Maastricht
De locatie Bosscherveld, ten noorden van de Noorderbrug in Maastricht, is vanaf februari 2008 deels afgegraven. De werkzaamheden zijn in overleg met de overheid in 2010 stilgelegd met het oog op de stagnerende grindafzet. De uitvoering in Bosscherveld is in september 2016 weer opgestart. Na de delfstoffenwinning , ontstaat er een waterpark met geulen, eilandjes en wandel- en fietspaden, dat deel uitmaakt van de groengordels in- en rond de stad. In 2019 moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Inclusief een uitbreiding van de grindwinning met drie hectare.