Afgeronde projectenConsortium Grensmaas - project Itteren
Consortium Grensmaas blijft bijna drie jaar langer in Itteren dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat heeft vooral te maken met het besluit om het zand en grind uit Geulle aan de Maas in Itteren te verwerken en te transporteren via de werkhaven in Itteren. Maar die extra tijd is ook nodig om de vertraging van de grindwinning in Itteren op te vangen en een nieuwe recreatievijver aan te leggen aan de zuidrand van het dorp. De werkzaamheden in Itteren spelen zich af rond de historische hoeve Hartelstein. Dat terrein verandert in een fraai natuurgebied met Hartelstein als recreatieve uitvalsbasis voor wandelingen en fietstochten. Van september 2017 tot het najaar van 2018 is het Consortium nog aan de slag met de aanleg van het passeervak-zuid ter hoogte van de werkhaven die in 2007 werd aangelegd voor de uitvoering van het project Grensmaas.Grensmaas - project Borgharen
Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. Het project levert aan omwonenden en bedrijven langs de Maas beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind. De uitvoering is in 2008 van start gegaan in Itteren. Inmiddels zijn de locaties Borgharen en Geulle aan de Maas klaar. In beide dorpen heeft de rivier aanzienlijk meer ruimte gekregen. De dekgrondbergingen (grindputten) zijn weer aangevuld en de bevolking kan genieten van de ontluikende natuur.

 

Van den Biggelaar - project Kessenich
Van den Biggelaar Grond- en waterbouw wil een landelijke speler zijn binnen de GWW sector met een focus op waterveiligheid en watermanagement. Zij is in staat om grootschalige projecten te realiseren binnen haar eigen vakdisciplines, maar tevens door het bundelen van krachten, grootschalige multidisciplinaire projecten uit te voeren samen met complementaire partners, zoals Argro grondverzet.