Afgeronde projecten


Grensmaas - project Borgharen

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. Het project levert aan omwonenden en bedrijven langs de Maas beduidend meer bescherming op tegen hoogwater. Het risico op een overstroming wordt vijf keer zo klein door verbreding van het stroombed van de Maas en verlaging van de oevers. Bovendien krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare. De werkzaamheden worden betaald met de winning en verkoop van 54 miljoen ton grind. De uitvoering is in 2008 van start gegaan in Itteren. Inmiddels zijn de locaties Borgharen en Geulle aan de Maas klaar. In beide dorpen heeft de rivier aanzienlijk meer ruimte gekregen. De dekgrondbergingen (grindputten) zijn weer aangevuld en de bevolking kan genieten van de ontluikende natuur.

 


Van den Biggelaar - project Kessenich

Van den Biggelaar Grond- en waterbouw wil een landelijke speler zijn binnen de GWW sector met een focus op waterveiligheid en watermanagement. Zij is in staat om grootschalige projecten te realiseren binnen haar eigen vakdisciplines, maar tevens door het bundelen van krachten, grootschalige multidisciplinaire projecten uit te voeren samen met complementaire partners, zoals Argro grondverzet.